بسم الله الرحمن الرحیم

در چند روز گذشته در بین اعضای کتابخانه عمومی پیشین مسابقه کتابخوانی در قالب نقاشی برگزار کردیم که به نفرات برتر جوایز و لوح سپاس جهت ایجاد شور و اشتیاق مطالعه در بین قشر آینده ساز جامعه اهدا شد.


امروزه حتی در پرتو گسترش روزمره فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، توسعه فرهنگی هر کشوری در گروی اهمیت دادن به کتاب و افزایش نرخ سرانه کتابخوانی است؛ به طوری که با وجود گسترش نفوذ و اثرگذاری فناوری های نوین ارتباطی، کتاب هنوز هم، جایگاه مهمی در سبد فرهنگی جوامع ایفا می¬کند؛ از این روست که جوامع پیشرفته شتابنده به سوی جامعه اطلاعاتی، سرانه مطالعه بالاتری را به خود اختصاص داده اند. برای نمونه کشورهایی چون ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب ۹۰، ۵۵ و ۲۰ دقیقه از شبانه روز خود را به مطالعه اختصاص می¬دهند و این داده ها نشان می¬دهد که کتابخوانی، یک ویژگی ممتاز فرهنگی و به عبارت دیگر ویژگی رفتاری مردم این کشورهاست.

بنابراین برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور بویژه در نزد کودکان و نوجوانان در دو زمینه کلی می توان برنامه ریزی و سپس اقدام کرد:
– زمینه اول برنامه ریزی پایه و بنیادی است. در این خصوص باید از نهاد خانواده و مدرسه روی فکرکودکان کارکرد تا کتابخوانی تبدیل به یک نگرش روشن و شفاف بشود و سپس به صورت رفتار و در ادامه به شکل عادت در بیاید.
– برنامه ریزی برای اقدام های عملیاتی که می تواند دارای برد کوتاه مدت باشد و یا زمینه ساز گرایش به کتابخوانی به عنوان یک عمل شایسته شود. برای این منظور کارهای ترویجی متنوعی صورت می گیرد و عمده برنامه های ترویجی هم مربوط به این زمینه یا بخش است؛ لذا در ادامه به برخی از پیشنهادات ترغیب گر و ترویجی کتابخوانی که در زمان کوتاهی قابلیت نهادینه شدن دارد اشاره می گردد.

منبع : کتابخانه ی عمومی نبی اکرم(ص) شهر پیشین |اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی کتابخانه عمومی پیشین
برچسب ها : کتابخوانی ,برنامه ,زمینه ,ترویجی ,ریزی ,مطالعه ,برنامه ریزی ,مسابقه کتابخوانی ,عمومی پیشین ,کتابخانه عمومی ,کتابخانه عمومی پیشین